تحلیل‌گر گروه پارلمان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مهدی زینالو فارغ التحصیل رشته ی MBA است. ایشان در مقطع ارشد پایان نامه ی خود را با موضوع روند رشد شرکت های دانش بنیان در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسانده است و در مقطع کارشناسی نیز دانشجوی دانشگاه شریف در رشته مهندسی عمران بوده است. وی چندین سال فعالیت دانشجویی و تشکلی در دانشگاه صنعتی شریف را نیز تجربه کرده است.

  • دانشجوی دکترای خط‌‌‌‌‌مشی‌گذاری عمومی،دانشگاه علم و صنعت ایران
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
  • ارزیابی و تحلیل سیاست
  • فرایند سیاست‌گذاری
  • اجرایی سازی سیاست
  • سیاست گذاری علم و فناوری
  • یادگیری فناوری