مدیر گروه مطالعات اقتصادیدکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مرتضی زمانیان دکتری خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه Luigi Bocconi در ایتالیا اخذ نمود. حوزه تحقیقاتی وی در دوره دکتری موضوع "اقتصاد کلانِ مالی" بوده که به بررسی اثر سایش‌های مالی و تحولات بازارهای اعتباری بر اقتصاد کلان می‌پردازد. به‌طور خاص موضوع پایان‌نامه وی چگونگی اثرگذاری سایش‌های اعتباری در نتایج سیاست‌های مالیاتی دولت بوده است. فعالیت‌های پژوهشی او همچنین شامل حوزه بانکداری و تنظیم گری بازارهای مالی می‌باشد.

 • فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد، دانشگاه باکنی ایتالیا
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
 • اقتصاد کلانِ مالی
 • اقتصاد بانکداری و بازارهای مالی
 • سیاست‌گذاری و توسعه نوآوری
 • مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور (طرح در دست بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس) و مسئول نگارش بخش "ورشکستگی بانک‌ها"، اندیشکده مطالعات حاکمیت، ۱۳۹۴
 • طرح بازنگری وظایف "سازمان‌های تخصصی کشور" (ذیل لایحه تدوین نظام تنظیم‌گری در هیئت دولت)، اندیشکده مطالعات حاکمیت، ۱۳۹۴
 • همکار در تهیه سند ملی و نقشه راه توسعه فناوری پیل سوختی در کشور (مدیر طرح حائز رتبه سوم در بیست و یکمین دوره جشنواره خوارزمی گردید)، ۱۳۸۶
 • مسئول تیم علمی پروژه طراحی توربین دو مگاواتی ملی و همکار در سند توسعه باد در کشور (سازمان انرژی‌های نو و پژوهشکده نیرو)، ۱۳۸۷
 • مسئول طراحی مدل کارکردی نظام توسعه قرآنی در ستاد توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب، ۱۳۸۸