تحلیل‌گر کارگروه مشروعیت سیاسیدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی)، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر
 • مطالعات توسعه
 • جامعه‌شناسی سیاسی
 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد ایران
 • حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
 • همکاری با دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری
 • روزنامه‌نگار اقتصادی و سیاسی
 • Charting the Future Global Status of Oil and Natural Gas using Grey Forecasting, (Fatemeh Dehdar, Su-Fei Yap, M.S. Naghavi, M. Mahdi Dehdar), Journal of Institutions and Economies, Institutions and Economies, Volume 8, Issue 3, publication date: Jul 14, 2016 (Fatemeh Dehdar, Su-Fei Yap, M.S. Naghavi, M. Mahdi Dehdar)

 • «حلقه ژئوپولیتیکی خلیج‌فارس و امنیت جمهوری اسلامی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها»، محمدجعفر جوادی ارجمند، محمدمهدی دهدار، میعاد شبانیان فرد، چهارمین همایش دوسالانه بین‌المللی خلیج‌فارس، تاریخ فرهنگ و تمدن، تهران، مهر ۱۳۹۵.
 • «نقش نوسازی آمرانهٔ رضاشاه در تحول هویت اجتماعی زنان»، رضا عباسی، محمدمهدی دهدار، هادی کشاورز، طاهره کرم‌زاده اولین کنگره بین‌المللی انسان‌شناسی و علوم سیاسی با ASPS,Vol.3,no2 رویکرد توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سیاسی،
 • «تکوین بوروکراسی بدخیم در ایران و عوامل مؤثر بر آن»، محمدمهدی دهدار، امیر کاظم‌زاده، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی. دی‌ماه ۹۶.