معاون توسعه و اثربخشی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف.
  • سیاست‌گذاری و مسایل حاکمیت
  • فرهنگ، سیاست‌گذاری فرهنگی، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی.
  • تربیت و تعالی نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتار سازمانی
  • مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات
  • جانشین و معاون، معاونت تربیت، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، دانشگاه صنعتی شریف
  • مدیر پروژه و مدیر تبلیغات، شرکت عمید رایانه شریف (عرش)
  • کارشناس، موسسه فرهنگی تسنیم نور