تحلیلگر گروه مطالعات اقتصادیفارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمد مجید رنجبر کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه تهران اخذ نمود. حوزه تحقیقاتی وی در این دوره موضوع "برنامه‌ریزی و نقش آن در توسعه" بوده است و سعی کرده به این سؤال پاسخ دهد که برای این‌که یک برنامه‌ریزی به‌طور مطلوب تهیه، تدوین و اجرا شود؛ چه الزاماتی باید داشته باشد و چه موانعی در جهت تحقق آن قرار دارد؟ موضوع پایان‌نامه وی نقش برنامه‌ریزی در توسعه با تأکید بر الگوی چهار سطح تحلیلی اجتماعی ویلیامسون بوده است. فعالیت‌های پژوهشی او همچنین شامل تنظیم‌گری و زیرساخت‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی می‌باشد.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • اقتصاد توسعه
  • اقتصاد هتردوکس (دگراندیش)
  • همکاری با آقای دکتر شاکری در پروژه "ارزیابی ساختار و کارکرد نظام برنامه‌ریزی و عوامل و موانع تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در ایران (با تأکید بر برنامه‌های توسعه اول تا چهارم)"، برای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  • همکار در پروژه بخش گمرک و مناطق آزاد برنامه ششم توسعه برای تهیه شیوه‌نامه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به مدیریت آقای دکتر میرزایی
  • مقاله‌ای با عنوان فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه‌ریزی در ایران با همکاری آقایان دکتر متوسلی و دکتر مؤمنی و خانم لاجوردی که برای تأیید فرستاده‌شده است.
  • مقاله‌ای با عنوان عقلانیت و عقلانیت و آشفتگی در برنامه‌ریزی: با تأکید بر تئوری عقلانیت گولت با همکاری آقایان دکتر متوسلی و دکتر مؤمنی و خانم لاجوردیکه برای تأیید فرستاده‌شده است.