تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است