تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

علی گویا پژوهشگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری می باشد. وی در گروه اقتصاد این اندیشکده در حال فعالیت است. پیش از این، ایشان در گروه اقتصاد مؤسسه پژوهشی اشراق و همچنین مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی فعالیت پژوهشی داشته است. ایشان در حال حاضر مطالعات خود را در حوزه های اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران و مبانی اقتصاد کلاسیک متمرکز نموده است. محمد علی گویا، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع اقتصاد مقاومتی دفاع کرده است.

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام
  • فارغ التحصیل کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد اسلامی
  • مبانی اقتصاد کلاسیک
  • مبانی اقتصاد اسلامی
  • اقتصاد مقاومتی
  • اقتصاد ایران
  • همکاری با گروه اقتصادی موسسه پژوهشی اشراق
  • همکاری با مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی