تحلیل‌گر کارگروه نظام اداریدانشجوی دکتری مدیریت دولتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمد عبدالحسین زاده در ماه مهر 1396 به اندیشکده پیوست و در کارگروه نظام اداری مشغول به فعالیت شد. وی تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی پشت سر گذاشت و اکنون دوره دکتری خود را در رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری دانشگاه علامه طباطبایی می‌گذارند. فعالیت‌های پژوهشی وی در حوزه خط‌مشی عمومی متمرکز بر ابزارهای خط‌مشی گذاری و اصلاح نظام ادای است.

 • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • نظام اداری
 • ابزارهای خط‌مشی عمومی
 • آموزش خط‌مشی عمومی و دانشکده‌های حکمرانی
 • نظریه‌های مدیریت دولتی

سوابق علمی و پژوهشی

 • پژوهشگر طرح پژوهشی «طراحی سرفصل‌ها و عناوین دروس کارشناسی ارشد خط‌مشی گذاری عمومی»(1394)، تهران: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی»(1393). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «تدوین گزاره‌های قرآنی هادی سیاست‌های کشور»(1395). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «مدیریت شهری از نگاه امام خمینی (ره)»(1395)، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • عبدالحسین زاده محمد، عبدالحمید مهدی (1394). ارائهٔ برنامهٔ آموزشی هوشمند رشتهٔ خط‌مشی عمومی، از طریق کاربست مطالعهٔ تطبیقی دانشگاه‌های مطرح جهان. فصلنامه آموزش عالی ایران. ۷ (۴): ۲۱-۶۰
 • عبدالحسین زاده، محمد؛ لطیفی، میثم (1396). فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(4): 1-25.
 • عبدالحمید، مهدی؛ عبدالحسین زاده، محمد (1396). کشف و استخراج مؤلفه‌ها و خرده نظام‌های دانشکدهٔ حکمرانی از طریق کاربست مطالعهٔ تطبیقی دانشکده‌های حکمرانی منتخب. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(3): 359-378.

سوابق اجرایی

 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه اسلام در بخش ارزشیابی آموزشی
 • همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • کارشناس پژوهشی کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت