تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمد عبدالحسین زاده در ماه مهر 1396 به اندیشکده پیوست و در کارگروه نظام اداری مشغول به فعالیت شد. وی تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی پشت سر گذاشت و اکنون دوره دکتری خود را در رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری دانشگاه علامه طباطبایی می‌گذارند. فعالیت‌های پژوهشی وی در حوزه خط‌مشی عمومی متمرکز بر ابزارهای خط‌مشی گذاری و اصلاح نظام ادای است.

 • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • نظام اداری
 • ابزارهای خط‌مشی عمومی
 • آموزش خط‌مشی عمومی و دانشکده‌های حکمرانی
 • نظریه‌های مدیریت دولتی

سوابق علمی و پژوهشی

 • پژوهشگر طرح پژوهشی «طراحی سرفصل‌ها و عناوین دروس کارشناسی ارشد خط‌مشی گذاری عمومی»(1394)، تهران: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی»(1393). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «تدوین گزاره‌های قرآنی هادی سیاست‌های کشور»(1395). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • پژوهشگر طرح پژوهشی «مدیریت شهری از نگاه امام خمینی (ره)»(1395)، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • عبدالحسین زاده محمد، عبدالحمید مهدی (1394). ارائهٔ برنامهٔ آموزشی هوشمند رشتهٔ خط‌مشی عمومی، از طریق کاربست مطالعهٔ تطبیقی دانشگاه‌های مطرح جهان. فصلنامه آموزش عالی ایران. ۷ (۴): ۲۱-۶۰
 • عبدالحسین زاده، محمد؛ لطیفی، میثم (1396). فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(4): 1-25.
 • عبدالحمید، مهدی؛ عبدالحسین زاده، محمد (1396). کشف و استخراج مؤلفه‌ها و خرده نظام‌های دانشکدهٔ حکمرانی از طریق کاربست مطالعهٔ تطبیقی دانشکده‌های حکمرانی منتخب. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(3): 359-378.

سوابق اجرایی

 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه اسلام در بخش ارزشیابی آموزشی
 • همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • کارشناس پژوهشی کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت