مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژیدانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • دانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف