مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • دانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف