تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمدرضا کثیری از تحلیلگران گروه مطالعات انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری است. وی دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. وی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است و سابقه سه سال فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه، یک سال عضویت در شورای مرکزی این تشکل، یک سال عضویت شورای مرکزی انجمن علمی نخبگان و دو سال عضویت شورای مرکزی گروه فرهنگی تابش را در کارنامه دارد.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
 • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندسی مخازن هیدروکربوری
 • مدیریت مخازن هیدروکربوری
 • مدیریت ریسک پروژه‌های صنعت نفت و گاز
 • سیاست‌گذاری حوزه صنعت نفت و گاز
 • حقوق صنعت نفت و گاز
 • قراردادهای صنعت نفت و گاز
 • همکاری با شبکه کانون‌های تفکر ایران
 • همکاری با شرکت آتیه پردازان ظهور شریف
 • پژوهش تعیین شاخص‌های پیچیدگی مخازن نفتی ایران و رتبه‌بندی میادین ایران بر این اساس