تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژیدانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمدرضا کثیری از تحلیلگران گروه مطالعات انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری است. وی دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. وی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است و سابقه سه سال فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه، یک سال عضویت در شورای مرکزی این تشکل، یک سال عضویت شورای مرکزی انجمن علمی نخبگان و دو سال عضویت شورای مرکزی گروه فرهنگی تابش را در کارنامه دارد.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
 • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندسی مخازن هیدروکربوری
 • مدیریت مخازن هیدروکربوری
 • مدیریت ریسک پروژه‌های صنعت نفت و گاز
 • سیاست‌گذاری حوزه صنعت نفت و گاز
 • حقوق صنعت نفت و گاز
 • قراردادهای صنعت نفت و گاز
 • همکاری با شبکه کانون‌های تفکر ایران
 • همکاری با شرکت آتیه پردازان ظهور شریف
 • پژوهش تعیین شاخص‌های پیچیدگی مخازن نفتی ایران و رتبه‌بندی میادین ایران بر این اساس