عضو مدرسه حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) 
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) 
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) 
  • اقتصاد انرژی و محیط‌زیست
  • اقتصاد سیاسی
  • اقتصاد بین‌الملل

کارشناس کارگروه فناوری نرم در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) – در موضوع قانون چک

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نائب دبیر انجمن علمی اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)