عضو مدرسه حکمرانیدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
  • دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه تهران
  • مطالعات بخش عمومی
  • اقتصاد اسلامی

مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) انگیزه‌ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم گری، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵.

 

  • مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
  • عضویت در شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
  • عضویت در شورای سیاست‌گذاری مرکز خدمات آموزشی نصیر
  • عضویت در شورای سیاست‌گذاری مرکز تحقیقات شهید قندی (سراج)