مشاور گروه مطالعات اقتصادیدکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • دکترای اقتصاد, دانشگاه تگزاس در آستین
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد, دانشگاه تگزاس در آستین
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق, دانشگاه صنعتی شریف

مشاور رییس دانشکده اقتصاد در امور بین‌الملل، ۱۳۹۳

  • Dehghani Firouzabadi, Mohammad Hossein. "Policy Uncertainty and Technology Adoption." B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 14, no. 4 (2014): 1405-1430
  • Dehghani Firouzabadi, Mohammad Hossein. "Strategic Technology Adoption under Technological Uncertainty." Iranian Economic Review 18, no. 1 (2014): 1-31