تحلیل‌گر کارگروه رسانهفارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است