تحلیل‌گر کارگروه رسانهفارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمدحسین انتظاری از تحلیل گران گروه مطالعات سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری است. وی دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دوره ارشد خود را در رشته MBA همان دانشگاه به اتمام رساند. وی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بوده است و سابقه سه دوره عضویت در شورای مرکزی تشکل دانشجویی کانون اندیشه دانشجوی مسلمان و یک دوره دبیری این تشکل را در کارنامه دارد.

 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فارغ التحصیل کارشناسی، مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جریان شناسی گروه های سیاسی ایران
 • اندیشه سیاسی
 • جامعه شناسی سیاسی
 • بانکداری و تأمین مالی اسلامی
 • سیاستگذاری فرهنگی-اجتماعی
 • سیاستگذاری عمومی
 • کارشناس شورای اسلامی شدن دانشگاهها
 • کارشناس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی دانشگاه امیرکبیر
 • عضو در کارگروه فرهنگی-اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی
 • مدیر پروژه در شرکت فناپ