تحلیل‌گر کارگروه رسانه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمدحسین انتظاری از تحلیل گران گروه مطالعات سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری است. وی دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دوره ارشد خود را در رشته MBA همان دانشگاه به اتمام رساند. وی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بوده است و سابقه سه دوره عضویت در شورای مرکزی تشکل دانشجویی کانون اندیشه دانشجوی مسلمان و یک دوره دبیری این تشکل را در کارنامه دارد.

 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فارغ التحصیل کارشناسی، مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جریان شناسی گروه های سیاسی ایران
 • اندیشه سیاسی
 • جامعه شناسی سیاسی
 • بانکداری و تأمین مالی اسلامی
 • سیاستگذاری فرهنگی-اجتماعی
 • سیاستگذاری عمومی
 • کارشناس شورای اسلامی شدن دانشگاهها
 • کارشناس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی دانشگاه امیرکبیر
 • عضو در کارگروه فرهنگی-اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی
 • مدیر پروژه در شرکت فناپ