مدیر اداری مالیکارشناسی مهندسی شیمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف