مشاور گروه انرژیمعاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • فارغ‌التحصیل کارشناسی فیزیک، دانشگاه جندی‌شاپور
 • مسئول گروه مطالعاتی پست و مخابرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰- ۱۳۸۳
 • دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور، ۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
 • جانشین مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
 • مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشی‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
 • مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن" مرکز پژوهشی‌های مجلس اسلامی شورای، ۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
 • سرپرست معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی "مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲
 • عضویت در کمیسیون شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری به نمایندگی جلابی آقای دکتر مروی ریاست محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
 • مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس
 • مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، ۱۳۹۵ تا اکنون
 • عضویت در کارگروه مشورتی قوانین، مقررات و قراردادهای شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
 • تکنیسین نگهداری و بهره‌برداری مرکز تلفن خودکار بین‌شهری خرم‌آباد، ۱۳۵۱-۱۳۵۳
 • تکنیسین نگهداری و بهره‌برداری مرکز تلفن خودکار بین‌شهری اهواز، ۱۳۵۳ - ۱۳۵۷
 • رئیس مرکز تلفن خودکار بین‌شهری اهواز، ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸
 • کارشناسی ارتباط و مخابرات در امور نصب آزمایش و تحویل سیستم‌های مخابراتی، ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹
 • رئیس اداره نصب و راه‌اندازی مراکز تلفن خودکار بین‌شهری شرکت مخابرات ایران، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۴
 • رئیس اداره نصب و راه‌اندازی مراکز تلفن خودکار بین‌المللی، ۱۳۵۹- ۱۳۶۰
 • معاون اداره کل نصب و راه‌اندازی مراکز شرکت مخابرات ایران، ۱۳۶۴ - ۱۳۶۹
 • معاون امور توسعه و مهندسی مراکز تلفنی شرکت مخابرات ایران، ۱۳۶۹ - ۱۳۷۱
 • کارشناسی مهندسی اجرائی اداره راه‌اندازی مراکز تلفن بین‌شهری اداره کلی نصب و راه‌اندازی مراکز تلفن بین‌شهری، ۱۳۷۱
 • کارشناسی مهندسی اجرانی راه دور کشور، ۱۳۷۱ - ۱۳۷۶
 • مسئول بازرسی هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه سیزده تهران، ۱۳۷۶
 • سرپرستی هیئت بررسی دقیق کارهای انجام‌شده و تطبیق آن با قرارداد منعقده با کشور ترکمنستان در ارتباط با پروژه TAE
 • انتصاب در مسئولیت ستاد پست و مخابرات مدینه منوره از طرف سازمان حج و زیارت، ۱۳۷۸
 • جانشین دوم رئیس بخش عملیات کمیته ارتباطات سیار و ماهواره ستاد مدیریت بحران شهر تهران، ۱۳۷۹
 • مدیر امور طرح و مهندسی شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۶ -۱۳۸۰
 • با حفظ سمت مندرج سرپرست مدیریت امور نصب و راه‌اندازی، ۱۳۷۸
 • مجری طرح دفاتر ارتباط روستایی کشور، ۱۳۷۷ -۱۳۸۰
 • مجری طرح خطوط انتقال کشور، ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰
 • رئیس کمیته تعیین تکلیف ساختمان‌های شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۷ -۱۳۷۹
 • عضو کمیته بررسی ضمانت‌نامه‌های قراردادی شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰
 • عضو کمیته تعیین تکلیف قراردادهای شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰
 • جانشین معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰
 • گذراندن هزاران ساعت دوره‌های آموزشی تخصصی درزمینهٔ مخابرات
 • تدریسی دوره تخصصی نگهداری و بهره‌برداری مرکز تلفن خودکار بین‌شهری (STD)
 • تدریس طراحی شبکه سه سطحی و چهار سطحی تلفن خودکار بین‌شهری
 • تألیف کتاب طراحی شبکه سه سطحی و چهار سطحی تلفن خودکار بین‌شهری
 • تهیه و تدوین ۶۵ فقره گزارشی پژوهشی منتشرشده از سال ۱۳۷۴ الی خردادماه ۱۳۹۵ برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • نظارت علمی بر ۶۴۰ فقره گزارشی پژوهشی منتشرشده از تیرماه سال ۱۳۸۳ الی خردادماه سال ۱۳۹۵ برای مرکز پژوهشی‌های مجلس شورای اسلامی
 • ویراستاری تخصصی ۳ فقره گزارشی پژوهشی منتشرشده از تیرماه سال ۱۳۸۳ الی خردادماه سال ۱۳۹۵ برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • مدیریت مطالعه ۳ فقره گزارش پژوهشی منتشرشده از تیرماه سال ۱۳۸۳ الی خردادماه سال ۱۳۹۵ برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی