مشاور کارگروه پولی بانکیدانشجوی دکترای پولی بانکی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • فرصت مطالعاتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج
 • دانشجوی دکترای اقتصاد پولی، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق، گرایش کنترل، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ‌التحصیل دیپلم ریاضی فیزیک، مؤسسه علمی فرهنگی روزبه

علمی:

 • رتبه ۱ آزمون نیمه‌متمرکز دکترای تخصصی رشته علوم اقتصادی، ۱۳۹۱
 • رتبه ۱ آزمون متمرکز سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی، رشته علوم اقتصادی، ۱۳۸۷
 • رتبه ۱ آزمون نیمه‌متمرکز دکترای تخصصی رشته اقتصاد نفت و گاز، ۱۳۹۴
 • رتبه ۱ آزمون سراسری کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک،
 • رتبه ۳ گرایش علوم اقتصادی، بالاترین درصد درس آمار در میان کل شرکت‌کنندگان، ۱۳۸۷
 • رتبه ۳ آزمون سراسری کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرائی، گرایش MBA، بالاترین درصد درس استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشتهٔ مدیریت (GMAT) در میان کل شرکت‌کنندگان،۱۳۹۱
 • رتبه ۱۸۸ آزمون سراسری، رشته ریاضی و فیزیک، بالاترین درصد درس ریاضی در میان کل شرکت‌کنندگان، ۱۳۸۲
 • برگزیدهٔ جایزهٔ نظام‌وظیفهٔ تخصصی بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۵

پژوهشی:

 • بررسی و تدوین سازوکار بهبود نظارت و قاعده گذاری نظام بانکی برای افزایش کارایی بر اساس نظریه بازی بررسی تأثیر پدیدهٔ «درب چرخان»در فساد و کارایی و استخراج قاعده گذاری متناسب
 • بررسی تحریم‌های اقتصادی بر اساس نظریه بازی و تدوین بازی‌های مرتبط با تحریم (در دست انجام)
 • بررسی نوسانات متغیرهای بخش مسکن با استفاده از مدل تغییر رژیم
 • بررسی نوسانات قیمت با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف: مطالعهٔ موردی مسکن شهر تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، با راهنمایی دکتر سید فرشاد فاطمی
 • مطالعه و شبیه‌سازی الگوریتم یادگیری تقویتی در مسئلهٔ یادگیری تابع تقاضای بازار (پروژهٔ کارشناسی)، با راهنمایی دکتر مهرزاد نامور

اجرایی:

 • دستیار آموزشی درس نظریه بازی، دکتر سید فرشاد فاطمی، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۳۸۹- خرداد ۱۳۹۰، اردیبهشت- خرداد ۱۳۹۱، فروردین- خرداد ۱۳۹۲
 • دستیار آموزشی درس اقتصاد ریاضی، دکتر فرهاد نیلی، دانشگاه صنعتی شریف، مهر- بهمن ۱۳۸۸، مهر- آبان ۱۳۹۰
 • دستیار آموزشی درس اقتصاد کلان، دکتر مسعود نیلی، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ۱۳۸۸- خرداد ۱۳۸۹
 • دستیار آموزشی درس اقتصاد خرد دانشجویان دکترا، دکتر محمد دهقانی، دانشگاه تهران، آذر- بهمن ۱۳۹۴
 • دستیار آموزشی درس نظریه بازی، دکتر قهرمان عبدلی، دانشگاه تهران، مهر- بهمن ۱۳۹۲، اسفند ۱۳۹۲- خرداد ۱۳۹۳
 • دستیار آموزشی درس نظریه بازی، دکتر حسین راغفر، دانشگاه الزهرا، مهر- بهمن ۱۳۹۴
 • دستیار آموزشی درس اقتصاد خرد، دکتر سید فرشاد فاطمی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مهر- بهمن ۱۳۹۲
 • مدرس درس نظریه بازی و ریاضی مالی برای دانش آموزان پذیرفته‌شده مدرسهٔ انرژی اتمی در مرحلهٔ نهایی المپیاد ریاضی، تیر- شهریور ۱۳۹۲
 • ترجمهٔ کتاب «نجات بانک‌ها»، تیرول و همکاران، (در دست انجام)
 • ترجمهٔ کتاب «مقدمه‌ای کوتاه بر نظریه بازی»، بین مور، (در دست انجام)