عضو معاونت توسعه و اثربخشیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه خوارزمی
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
 • کنترل پروژه
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • تربیت اقتصادی
 • اقتصاد خانواده
 • تدبر در قران
 • تاریخ اسلام
 • کارشناس شرکت پیشگامان مدیریت توسعه ره نگار در طرح تدوین ارکان جهت ساز برنامه راهبردی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا).
 • عضو انجمن علمی مهندسی سیستم دانشگاه خوارزمی (عضو هیئت تحریریه، عضو فعال جشنواره حرکت)
 • مسئول کنترل پروژه " امکان‌سنجی و طراحی مفهومی دستگاه تست خستگی سایشی "
 • مدیر پروژه " بررسی نقش و ابعاد تأثیرگذاری زنان در اقتصاد مقاومتی".
 • معاونت فرهنگی در مجموعه قرآنی فرهنگی امامزاده اسماعیل چیذر
 • کتاب تربیت اقتصادی کودک
 • مقاله بررسی میزان تأثیرپذیری مصرف کالاهای فرهنگی از سواد سرپرست خانوار