مدیر‌ گروه مطالعات بین الملل
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • استادیار، دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
  • مدرس و محقق پست دکتری، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی.
  • دکترای علوم سیاسی، گرایش روابط بین‌الملل، روش تحقیق، اقتصاد سیاسی، دانشگاه میشیگان، آن آربور.
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش روابط بین‌الملل، دانشگاه تگزاس ای‌اند ام.
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات، دانشگاه آلبرتا.
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق، گرایش مخابرات، دانشگاه صنعتی اصفهان.