عضو مدرسه حکمرانیدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه تهران
 • اقتصاد ایران
 • خصوصی‌سازی
 • مکاتب اقتصادی
 • اقتصاد ایران
 • اسلام اجتماعی
 • اسلام سیاسی
 • پروژه کارشناسی با عنوان "نقش منابع نامتعارف در آینده انرژی جهان"
 • گذراندن دوره کارآموزی در مجتمع آموزش فنون اهواز
 • پروژهٔ وضعیت بازار انرژی برای سفیر فیلم
 • پروژهٔ نقشه مسائل اقتصادی کشور برای سفیر فیلم