عضو مدرسه حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

حوزه تأمین مالی کسری بودجه (بخش عمومی)