تحلیلگر گروه مطالعات بین‌المللدانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای (گرایش اروپا)، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • نگارش مقاله "Iran in Transatlantic Interactions" در فصلنامه بین‌المللی

 IRFA (Iranian Review of Foreign Affairs), Vol. 3, No. 3, Fall 2012, pp. 145-172

 • نگارش مقاله "روند مواجهه آمریکا و اتحادیه اروپا با تروریسم: از ادراکات متفاوت تا همکاری‌های مشترک"، در فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره دوم، صص ۱۳۶-۱۶۰.
 • نگارش مقاله "بررسی علل افزایش همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی" در فصلنامه راهبرد، پاییز ۱۳۹۲، سال بیست و دوم، شماره ۶۸، صص ۲۰۷-۲۳۲
 • نگارش مقاله "قدرت‌یابی احزاب راست افراطی در اروپا: دلایل و پیامدها" در فصلنامه سیاست
 • نگارش مقاله " جایگاه مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی در محاسبات امنیتی اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر مواضع این اتحادیه نسبت به جمهوری اسلامی ایران" در کتاب ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها، انتشارات ابرار معاصر-جلد اول- صص ۲۰۹-۲۳۷
 • چاپ مقاله "رئالیسم انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، در فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره ۴، صص ۵ تا ۴۰
 • نگارش پروژه "نقش اتاق‌های فکر در ترویج اسلام هراسی در غرب" برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • نگارش گزارش راهبردی با عنوان "گفتگوهای حقوق بشری با اروپا و فرصت‌های پیش رو"، ماه نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۵۳، شهریور ۱۳۹۵
 • نگارش گزارش راهبردی با عنوان "سیاست خارجی ترامپ؛ یک‌جانبه‌گرایی مبتنی بر انزواطلبی"، ماه نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۶۳، تیرماه ۱۳۹۶
 • نگارش مقاله و گزارش تحلیلی برای شورای راهبردی روابط خارجی
 • نگارش مقاله تحلیلی برای موسسه ابرار معاصر تهران
 • نگارش مقاله برای وب‌سایت و ماه نگار دیدبان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • تدریس در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷