مدیر کارگروه پولی و بانکیدکترای علوم اقتصادی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تهران
 • علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش در حوزه اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی و تاریخ اندیشه‌های اقتصادی
 • دفاع از رساله دکتری با عنوان «ترتیبات خلق پول در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با تأکید بر نرخ ذخیره قانونی» با درجه عالی.
 • کارشناس طرح «الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تابستان ۱۳۸۶. (مجری: سید مهدی زریباف)
 • کارشناس طرح «تدوین بسته سیاستی توسعه استان زنجان» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تابستان ۱۳۸۷ (مجری: حجت عبدالملکی)
 • کارشناس طرح «بررسی عقود نظام بانکداری بدون ربا» مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تابستان ۱۳۸۷
 • شرکت در کارگاه آموزشی «کاوش در اینترنت» تحت نظر مهندس رجبی، بهار ۱۳۸۸.
 • تألیف مقاله علمی پژوهشی با عنوان ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات اقتصاد اسلامی، پذیرفته‌شده در مجله علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی.
 • تألیف مقاله علمی پژوهشی با عنوان اثر شوک مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی با همکاری علی طاهری چاپ‌شده در مجله مجلس و راهبرد شماره ۸۱، بهار ۹۴.
 • تألیف گزارش پژوهشی با عنوان ابعاد و پیامدهای خلق پول بانک‌های تجاری در ایران، منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با شماره مسلسل ۱۳۹۷۸، پاییز ۹۳.
 • تألیف مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش: BVAR، مطالعهٔ موردی ایران با همکاری صادقی شاهدانی، صاحب‌هنر و عظیم زاده چاپ‌شده در مطالعات اقتصادی کاربردی ایران شماره ۴، زمستان ۹۱.
 • تألیف مقاله علمی پژوهشی با همکاری دکتر ندری با عنوان «اثرات بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» در مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی شماره ۱۷، بهار و تابستان ۹۱.
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد «اثرات بخشی سیاست پولی، رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری (SAVR) مورد ایران ۱۳۸۷-۱۳۶۹» با رتبه عالی (۹۶.۷ از ۱۰۰).
 • تألیف و ارائه مقاله «شاخص توسعه انسانی" رویکرد اسلامی"» با همکاری آقای مهدی قائمی، مقاله برگزیده همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس، پاییز ۱۳۸۸.
 • گزارش پژوهشی «نگاهی به تورم و هزینه‌های رفاهی آن» با همکاری دکتر صادق بختیاری چاپ‌شده در گزارش پژوهش‌های اقتصادی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن ۱۳۸۸.
 • گزارش راهبردی «رابطه عدالت و توسعه با تکیه‌بر نقش جوانان» ارائه‌شده به سازمان ملی جوانان، با همکاری مرتضی مرتضوی، پاییز ۱۳۸۷.
 • همکاری در تدوین کتاب «بحران نظام سرمایه‌داری؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها» تحت نظر معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، ارائه‌شده به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی.