تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژیفارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

سید مسعود احمدی از تحلیلگران گروه مطالعات انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری است. وی دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک و دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. وی همچنین از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دوره‌های حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف حضور دارد. آقای احمدی سابقه ۲ سال فعالیت در شبکه کانون‌های تفکر ایران به‌عنوان کارشناس انرژی را نیز در سابقه‌ی خود دارد.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
  • سیاست‌گذاری حوزه انرژی
  • بهینه‌سازی مصرف انرژی
  • اقتصاد صنعت برق(بازدهی نیروگاه، تلفات انتقال و توزیع، صادرات برق)
  • انرژی تجدید پذیر
  • تولید هم‌زمان آب و برق
  • دو سال همکاری با شبکه کانون‌های تفکر ایران
  • تهیه گزارش از وضعیت شیرین سازی آب در ایران
  • محاسبات اقتصادی پروژه‌ها با افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور