تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

سید مجتبی شهرآئینی در آبان 1396 به اندیشکده پیوست و در کارگروه نظام اداری مشغول به فعالیت شد. وی پیش‌ از این در گروه‌های انرژی و صنعت شبکه کانون‌های تفکر ایران فعالیت داشته و همچنین عهده‌دار مسئولیت یکی از پروژه‌های بخشی تعارض منافع در مرکز پژوهش‌های مجلس است. او مدرک کارشناسی مهندسی هوافضا و ماینور اقتصاد را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد خط‌مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران می‌باشد. وی همچنین عضویت در هیئت مؤسس کانون مطالعات اقتصادی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف را سابقه خود دارد.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • ماینور اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی
 • اقتصاد توسعه، نظریات توسعه
 • تحلیل و ارزیابی سیاست و اجرایی سازی
 • تنظیم‌گری
 • چالش‌های نظام اداری
 • چالش‌های حوزه مبارزه با فساد
 • اقتصاد سیاسی
 • آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران
 • اقتصاد ایران
 • مسئول پروژه "بررسی ساختار تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی" مرکز پژوهش‌های مجلس
 • عضو گروه انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران، ایتان
 • عضو گروه صنعت شبکه کانون‌های تفکر ایران، ایتان
 • دبیر هیئت مؤسس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 • دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 • عضو هیئت مؤسس کانون مطالعات اقتصادی و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف
 • معرفت جوی ورودی 93 حوزه دانشجویی شهید شریف دانشگاه صنعتی شریف
 • دبیر کانون فرهنگی خوابگاه احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیرمسئول نشریات دانشجویی عطش و چرخ‌دنده در دانشگاه صنعتی شریف
 • عضو هسته اولیه راه‌اندازی شاخه دانشجویی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران