تحلیل‌گر برنامه نظام اداریکارشناسی‌ ارشد مدیریت دولتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

سید مجتبی شهرآئینی در آبان ۱۳۹۶ به اندیشکده پیوست و در کارگروه نظام اداری مشغول به فعالیت شد. وی پیش‌ از این در گروه‌های انرژی و صنعت شبکه کانون‌های تفکر ایران فعالیت داشته و همچنین عهده‌دار مسئولیت یکی از پروژه‌های بخشی تعارض منافع در مرکز پژوهش‌های مجلس است. او مدرک کارشناسی مهندسی هوافضا و ماینور اقتصاد را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد خط‌مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران می‌باشد. وی همچنین عضویت در هیئت مؤسس کانون مطالعات اقتصادی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف را سابقه خود دارد.

 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • ماینور اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی
 • اقتصاد توسعه، نظریات توسعه
 • تحلیل و ارزیابی سیاست و اجرایی سازی
 • تنظیم‌گری
 • چالش‌های نظام اداری
 • چالش‌های حوزه مبارزه با فساد
 • اقتصاد سیاسی
 • آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران
 • اقتصاد ایران
 • مسئول پروژه "مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی" مرکز پژوهش‌های مجلس
 • عضو گروه انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران، ایتان
 • عضو گروه صنعت شبکه کانون‌های تفکر ایران، ایتان
 • دبیر هیئت مؤسس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 • دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 • عضو هیئت مؤسس کانون مطالعات اقتصادی و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف
 • معرفت جوی ورودی ۹۳ حوزه دانشجویی شهید شریف دانشگاه صنعتی شریف
 • دبیر کانون فرهنگی خوابگاه احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیرمسئول نشریات دانشجویی عطش و چرخ‌دنده در دانشگاه صنعتی شریف
 • عضو هسته اولیه راه‌اندازی شاخه دانشجویی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران