مربی مدرسه حکمرانیدانشجوی دکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دوره دکترای رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، گرایش اقتصاد پولی و بخش عمومی
 • طلبه حوزه علمیه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
 • فارغ التحصیل کارشناسی رشته برق- قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی تهران، رشته ریاضی- فیزیک
 • کارشناس اقتصادی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری (حوزه پولی و بانکی)
 • کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه بازارهای مالی
 • پژوهشگر برتر مرکز پژوهش‌های مجلس
 • طرح «مقابله با تحریم‌های مالی با تأکید بر نقش بانک مرکزی» به سفارش مرکز همکاری‌های فناوری
 • آسیب‌شناسی طرح سهام عدالت به سفارش سازمان صداوسیما
 • «اولویت‌های اصلاحات اقتصادی در سال جهاد اقتصادی» به سفارش دفتر مقام معظم رهبری
 • طرح «آسیب‌شناسی نظام سلامت کشور با رویکرد سیستمی» به سفارش دفتر مقام معظم رهبری
 • گزارش «بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی به‌منظور افزایش پاسخگویی» ارائه‌شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌منظور اصلاح بندهای ۸۰ و ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه)
 • گزارش «سیاست‌ها و سازوکارهای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه پول و بانک»
 • همکاری در برگزاری همایش‌های ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی قرارداد «تسویه تجارت بین‌الملل با پول‌های ملی» به سفارش شورای عالی امنیت ملی
 • همکاری با دفتر مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های کلی «تولید ملی»، «اقتصاد مقاومتی»، «قانون‌گذاری» و «سلامت اقتصادی»
 • مدیریت پروژه تحقیقاتی «بررسی اثرات تحریم‌ها در حوزه علم و فناوری و ارائه راهکارهایی به‌منظور مقابله با آن»، به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین سند برنامه ششم توسعه (سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی)
 • گزارش‌های تدوین‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه پولی و بانکی:
 • گزارش‌های تدوین‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه تحریم و اقتصاد مقاومتی
 • عضو تیم داوری مقالات همایش سراسری اقتصاد، دانشگاه تهران
 • عضو تیم داوری مقالات اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی
 • عضو تیم داوری مقالات همایش پیشگامان پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ترجمه کتاب «اقتصاد رسانه، نظریه و کاربرد»، آقای دکتر پیغامی (همکاری در ویرایش)
 • کتاب «اقتصاد مقاومتی، اصول و راهبردها» (همکاری در تألیف)
 • کتاب «مدل سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر توانمندی انسانی» (همکاری در تألیف)
 • تألیف مجموعه کتاب‌های «آینده‌پژوهی تحریم:  ۱- تحریم‌شناسی  ۲- دیدبانی تحریم  ۳- سناریوهای تحریم پس از توافق جامع»
 • ارائه و چاپ مقاله «تحریم‌های اقتصادی، ریشه‌ها و راهکارها» در کنفرانس ملی «نقش مدیریت علم و فناوری در توسعه صنعتی کشور»، دانشگاه امیرکبیر (مقاله برگزیده کنفرانس)
 • ارائه مقاله «اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت
 • ارائه و چاپ دو مقاله «تحلیل مفهومی تحریم‌های اقتصادی با تأکید بر حوزه نفت و گاز» در دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت (مقاله برگزیده کنفرانس)
 • ارائه و چاپ مقاله «فرصت‌های ناشی از تحریم برای اصلاحات اقتصادی در بخش نفت و گاز» در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، دانشگاه تهران
 • ارائه و چاپ مقاله «تحلیل هزینه‌های تحریم بر نظام علم و فناوری،‌ با تأکید بر موانع خارجی و سوء تدبیرهای داخلی»، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، دانشگاه مازندران
 • ارائه و چاپ مقاله «تحریم به‌مثابه فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی» در پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت (مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت)
 • ارائه و چاپ مقاله «اصلاح قوانین حاکم بر صرافی‌ها، گامی در جهت کنترل نوسانات ارزی»، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • ارائه و چاپ مقاله «اصلاح و بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور، با تأکید بر رابطه دولت و بانک مرکزی»، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • ارائه و چاپ مقاله «تحلیل نقش تحریم‌های اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی»، کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه شهید بهشتی (مقاله برگزیده)
 • ارائه و چاپ مقاله «بررسی سوابق قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه در نظام پولی ایران»، سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه، دانشگاه مازندران و صندوق توسعه عصر شمال
 • چاپ مقاله «جایگاه بانک‌های قرض‌الحسنه در نظام پولی ایران، بسترهای قانونی و تحلیل عملکرد مالی»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری و بانک مرکزی
 • چاپ مقاله «بررسی سلطه مالی بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران؛ مطالعه موردی قوانین بودجه سنواتی»، فصلنامه علمی ترویجی سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۱۲
 • ارائه و چاپ مقاله «تحلیل استقلال مقام ناظر بانکی در ایران، به‌عنوان رکن اساسی اصلاح ساختار نظارت بانکی»، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • مقاله پژوهشی «بررسی رعایت برخی اصول قانون‌نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه»، ارسالی به فصلنامه «مجلس و پژوهش» (در مرحله داوری)
 • مقاله پژوهشی «تحلیل و نقد روال‌های خزانه‌داری در ایران»، ارسالی به فصلنامه «مجلس و پژوهش» (در مرحله داوری)
 • مقاله پژوهشی «ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران»، ارسالی به فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» (در مرحله داوری)
 • مقاله پژوهشی «تحریم‌های غرب علیه روسیه، اقدامات متقابل و آموزه‌ها»، ارسالی به فصلنامه «روابط خارجی» (در مرحله داوری)
 • مقاله «تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا»، ارسالی به بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی (در مرحله داوری)