مشاور گروه اقتصاد سیاسیپسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • پسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
  • دکترای مهندسی صنایع سیستم‌های مدیریت، اقتصاد، و سیاست‌گذاری، دانشگاه مونترال کانادا
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه مونترال کانادا
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری، دانشگاه ادینبورگ انگلیس
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
  • دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان علامه حلی تهران