مدیر مدرسه حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

 • استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

 • عضو هیات علمی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1391 الی 1393
 • تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نیمسال اول 90-1389
 • تدریس در مقطع کارشناسی دانشکده‌های مدیریت و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از نیمسال دوم 94-1393
 • تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از نیمسال دوم 92-1391
 • مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1392 تاکنون
 • معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1386
 • کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1383
 • مدیر نمونه پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1394.
 • پژوهشگر برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ 1387
 • دانشجوی پژوهشگر نمونه سال دانشگاه امام صادق (ع) در رشته اقتصاد، 1383
 • نفر برگزیده تحقیقات دانشجویی استان تهران در مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی در جشنواره استانی دانشجویان ممتاز و مبتکر ایثارگر،‌ بسیجی و شاهد، 1384
 • رتبه سوم تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد در جشنواره کشوری دانشجویان ممتاز و مبتکر ایثارگر،‌ بسیجی و شاهد، 1384
 • معرفی و محاسبه شاخص عدالت اقتصادی در ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، بهار 1395
 • رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، تابستان 1392
 • مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام، فصلنامه جستارهای اقتصادی، 1391
 • ارزیابی برخی تئوری‌های عدالت در قرن بیستم، فصلنامه مجلس و راهبرد، زمستان 1390
 • نظام‌نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم، فصلنامه اقتصاد اسلامی، تابستان 1390
 • مبانی و بسترهای اخلاقی برای توسعه اقتصادی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار 1385
 • واقع‌گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار 1384
 • راهبرد اقتصادی بر محور سرمایه اجتماعی، فصلنامه راهبرد، تابستان 1383
 • جریان‌شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، بهار 1383
 • . مجلات علمی پژوهشی
 • مقاله «اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش واقعی توسط نظام بانکی ایران» همایش اقتصاد مقاومتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، اردیبهشت 1395.
 • مقاله «بررسی یک الگوی عدالت محور در بانکداری: مورد بانکداری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط» ارائه و پذیرفته شده در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، 1394.
 • مقاله برتر دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «قرآن و نظریه مدینه عادله»، اردیبهشت 1390.
 • مقاله «بایسته‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش صادراتی ایران» ارائه و پذیرفته شده در همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز، 1389.
 • مقاله «عدالت توزیعی در برنامه پنجم توسعه» ارائه و پذیرفته شده در همایش ملی برنامه پنجم، مجلس شورای اسلامی، 1389.
 • مقاله «نقش سیاست و اخلاق در توسعه سرمایه‌داری» ارائه و پذیرفته شده در همایش دانشجویی اقتصاد اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، 1384
 • مقاله «قابلیت‌های بازار در تأمین رفاه و عدالت توزیعی» پذیرفته شده و ارائه‌شده در دومین همایش بین‌المللی اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس،‌ 1386
 • مقاله «ترکیب دولت_ بازار از دیدگاه مکاتب اقتصادی» پذیرفته شده در همایش ملی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چاپ‌شده در کتاب مقالات، 1385
 • مقاله «آینده جهانی‌سازی اقتصاد» پذیرفته و ارائه‌شده در همایش جهانی‌شدن اقتصاد در نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران و وزارت بازرگانی، چاپ‌شده در کتاب مجموعه مقالات،‌ 1382
 • تألیف کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران». تهران: نشر معارف، در دست چاپ.
 • ویراستار علمی کتاب «بازنگری در مفهوم نابرابری» نوشته آمارتیا سن. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نوبت چاپ.
 • ویراستار علمی کتاب «اقتصاد جهانی، عدالت جهانی» نوشته جورج دیمارتینو. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.
 • تألیف کتاب «مطالعه تطبیقی تعطیلات رسمی در کشورهای منتخب». تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. شهریور 1389.
 • ویراستار علمی کتاب «فلسفه اقتصاد» نوشته دانیل هاسمن. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.
 • ویراستار علمی کتاب «آیا بازار اخلاقی است؟» نوشته بلنک و مک‌گرن. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،‌ 1389.
 • تألیف کتاب «مدینه عادله: مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن». انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
 • An Index for Economic Justice and Iran Case Study. Iranian Economic Review. University of Tehran, fall 2015.
 • . مجلات علمی ترویجی
 • انگاره «پورتر» در نظریه جدید تجارت و رقابت، فصلنامه راهبرد یاس، زمستان 1384
 • پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، فصل‌نامه راهبرد یاس، پاییز 1384
 • ارزیابی شیوه برنامه‌نویسی توسعه در ایران، دو فصلنامه برنامه‌وبودجه، تابستان 1389
 • سیاست‌های فقرزدایی در ایران با تأکید بر برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، فصلنامه راهبرد، زمستان 1394
 • . مجلات علمی تخصصی
 • تحلیل دو رویکرد اسلامی به عدالت اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و جامعه، زمستان 1383
 • اثر چندگانه ذخایر طبیعی بر رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و جامعه، بهار 1384
 • شاخص توان رقابت اقتصاد ایران و تحلیل آن، فصلنامه اقتصاد و جامعه، تابستان 1385
 • تعامل جهانی‌شدن با نظریات رقابت‌پذیری اقتصادی، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز 1385
 • معیارهای اقتصادی در قانون‌گذاری نوین، فصل‌نامه مجلس و پژوهش، زمستان 1385
 • نقد رویکرد مطلوبیت‌گرائیان به عدالت اقتصادی، کتاب مجموعه مقالات «توسعه مبتنی بر عدالت»، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌1387
 • رویکرد تک‌شاخشی به عدالت اقتصادی، فصلنامه نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش ریاست جمهوری، 1387
 • عدالت بی نبخشی در نظام مدرن و اقتصاد اسلامی، فصلنامه نامه دولت اسلامی،‌ مرکز پژوهش ریاست جمهوری، 1388
 • الزامات دولت تنظیم‌گر در اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و پژوهش، زمستان 1389
 • جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، پاییز و زمستان 1389
 • Dynamics of economic thoughts in Iran, Discourse, summer 2009, center for scientific research and Middle East strategic studies.
 • . دایره المعارف
 • تألیف مدخل «عدالت اقتصادی» برای بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1392