مدیر گروه سیاسی دکترای علوم سیاسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

وی پس از اتمام رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه شریف، ادامه تحصیل خود را در رشته علوم سیاسی پی گرفت و مدرک دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود، عنوان پایان‌نامه ارشد وی تحلیل گفتمان اندیشه سیاسی جامعه مدرسین و موضوع رساله دکتری ایشان اخلاق شهروندی توسعه و رهیافت قابلیت آمارتیا سن بوده است.

  • دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  • فارغ التحصیل کارشناسی، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
  • جریان شناسی اندیشه
  • جریان شناسی گروهها سیاسی در ایران
  • تاریخ معاصر ایران
  • اخلاق توسعه