تحلیل‌گر گروه حکمرانی پایدارفارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

زهرا وظیفه دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع و در دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی به اتمام رساند. وی به دلیل علاقه‌مندی به حوزه‌ی سیاست‌گذاری عمومی و هم‌چنین برخی تجارب همکاری در حوزه طراحی حکمرانی نظام‌های ملی و بخشی به فعالیت درزمینه‌ی رویکردهای جدید در حکمرانی مشغول است. وی هم‌اکنون از تحلیل‌گران گروه مطالعات حکمرانی و فرآیندهای سیاست‌گذاری است.

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • فارغ التحصیل کارشناسی صنایع، دانشگاه الزهرا (س)
  • حکمرانی نظام‌های ملی و بخشی
  • رویکردهای جدید در حکمرانی
  • فرایند سیاست‌گذاری عمومی
  • سرمایه اجتماعی
  • تدوین سند ملی مهارت کشور، کارشناس ارشد، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
  • طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی صنعت آب و برق، کارشناس ارشد، موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
  • تدوین سند ملی توسعه فناوری ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی، کارشناس، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
  • طراحی مدل کارکردی نظام ملی مهارت، اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دی‌ماه ۹۴