مشاور اندیشکده
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کانادا