عضو هیات امنا اندیشکده
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
  • دكترای مهندسي مكانيك، دانشگاه بركلي كاليفرنيا، امریکا
  • فارغ التحصیل كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه بركلي كاليفرنيا، امریکا
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسي مكانيك دانشكده فني دانشگاه تهران