عضو هیات امنا اندیشکده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
  • دكترای مهندسي شیمی، دانشگاه واترلو، کانادا
  • فارغ التحصیل كارشناسي ارشد مهندسي شیمی دانشگاه UETU ترکیه
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسي شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان