مربی مدرسه حکمرانیدانشجوی دکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق -کنترل، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی تهران
 • سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی
 • پژوهش در حوزه اقتصاد سیاسی
 • مکاتب اقتصادی
 • اقتصاد ایران
 • تهیه گزارش «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی (مشارکت عمومی - خصوصی)» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «(
 • تهیه گزارش «مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در ساماندهی طرح‌های عمرانی ۳. ترکیه» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • تهیه گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۳۷. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «
 • تهیه گزارش «واگذاری طرح‌های عمرانی (عملکرد، چالش‌ها و الزامات)» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • تهیه گزارش «مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی ۲. استرالیا» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • تهیه گزارش «مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی ۱. هند» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • تهیه گزارش «ساماندهی طرح‌های عمرانی؛ ارائه یک الگوی اولیه» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • تهیه گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور؛ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • پروژه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب تخلفات رانندگی در ایران»
 • پروژه کارشناسی با عنوان «کنترل دینامیکی تلفات شبکه‌های برق کشور با استفاده از مدل‌های «System Dynamics
 • کارآموز در طراحی business plan برای امکان‌سنجی انجام یک پروژه صنعتی
 • انجام پروژه‌های درسی درزمینهٔ الکترونیک دیجیتال
 • دوره آموزشی بودجه شرکت‌های دولتی برگزارشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 
 • دوره مدیریت تکنولوژی برگزارشده توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران 
 • تحلیل دینامیک‌های سیستم (System Dynamics)
 • همکاری با دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲ تاکنون
 • همکاری با کمیته اقتصادی معاونت پژوهش مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 • ۱۳۸۸ تاکنون
 • همکاری با معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت در تهیه برنامه راهبردی صنعت معدن و
 • تجارت
 • دبیر اجرایی دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با موضوع انرژی برگزارشده توسط دانشگاه علم و
 • صنعت
 • مدیر پروژه «تعامل فرآیندهای مالیاتی کشور و نظام علم و فناوری» به سفارش معاونت و علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • مطالعه ساختار فعلی و ساختار مطلوب وزارت نفت و تهیه طرح «چیدمان نهادی مطلوب حاکم بر صنعت نفت»
 • همکاری با گروه مدیریت و اقتصاد مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۷-۱۳۸۸
 • داشتن مسئولیت‌های اجرایی مختلف در برگزاری برنامه‌های دانشجویی
 • رتبه ۷ آزمون نیمه‌متمرکز دکتری اقتصاد سال ۱۳۹۱
 • رتبه ۱۰۴ کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ۱۳۸۷
 • رتبه ۶۷ کشوری در کنکور سراسری ریاضی-فیزیک سال ۱۳۸۳
 • راه‌یابی به مرحله دوم المپیادهای دانش‌آموزی ریاضی و فیزیک سال ۱۳۸۱
 • مقاله «تحریم به‌مثابه فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تأملی بر فرصت‌های ایجادشده برای اصلاحات اقتصادی در اثر تحریم» پذیرفته‌شده جهت ارائه شفاهی در پنجمین گنکره پیشگامان پیشرفت خرداد ۱۳۹۳
 • مقاله «عوامل مؤثر بر ارتکاب تخلفات رانندگی در ایران» برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پذیرفته و ارائه‌شده در کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک)
 • مقاله «نقدی چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت» در همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
 • مقاله «الزامات سیاست‌گذاری مقاومتی در حوزه سیاست صنعتی-تجاری» در همایش ملی اقتصاد مقاومتی
 • مقاله «تحریم‌های اقتصادی، ریشه‌ها و راهکارها در کنفرانس ملی نقش مدیریت و توسعه علم و فناوری در استقلال صنعتی کشور (مقاله برگزیده کنفرانس)
 • همکاری در تهیه کتاب «اقتصاد مقاومتی، اصول و راهکارها»