تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

  • دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران
  • حکمرانی
  • سیاست‌گذاری عمومی
  • سیاست‌گذاری آموزشی
  • سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی
  • اندیشه غرب و اسلام
  • عضویت و فعالیت در انجمن علمی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران