عضو معاونت توسعه و اثربخشیکارشناسی ارشد MBA
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

حمید رازانی نظام العلمایی در زمستان ۱۳۹۴ به اندیشکده پیوست و در معاونت توسعه و اثربخشی مشغول به همکاری شد. او پیش‌ازاین، در معاونت تربیت حوزه دانشجویی شریف مشغول به خدمت‌گزاری بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی و مدرک کارشناسی ارشد MBA- استراتژی از دانشگاه تهران می‌باشد.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

 

  • علوم انسانی اسلامی کاربردی
  • فرهنگ و مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی
  • تربیت و تعالی نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتار سازمانی
  • سیاست‌گذاری و مسایل حاکمیت