مدیر کارگروه نظام رسانه
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

 • دانشجوی دکترای تخصصی علوم شناختی، گرایش شناخت اجتماعی- پژوهشکده علوم شناختی ICSS
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • ارزیابی شناختی
 • آشنایی با تکنیک‌های نقشه‌برداری مغز
 • دیده‌بانی در آینده‌پژوهی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی رسانه
 • حکمرانی و مدیریت رسانه
 • ارتباطات سیاسی، افکار عمومی و تبلیغات
 • تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا
 • ارتباطات بین‌الملل و میان فرهنگی
 • آینده‌پژوهی
 • همکاری با مرکز پژوهشی آرا و موسسه اسرا
 • همکاری با اندیشکده سیاست پژوهی حکمت