عضو مدرسه حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و منابع انسانی

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی هوا و فضا، دانشگاه امیرکبیر

  • تجارت
  • خرد
  • کلان
  • اقتصاد سیاسی
  •  بررسی موانع توسعه ناوگان هوایی در پسا برجام
  • بررسی ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران برای تأمین مالی خرید هواپیما