مدیر گروه اجتماعیدانشجوی دکترای علوم سیاسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران.
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی شریف.
 • فارغ‌التحصیل دبیرستان علامه‌ی حلی تهران در رشته‌ی ریاضی.
 • سیاستگذاری عمومی
 • فرهنگ عمومی
 • حکمرانی
 • نهادهای سیاسی- اجتماعی
 • اسلام اجتماعی
 • اسلام سیاسی
 • همکاری با دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری
 • تدریس فیزیک در دبیرستان علامه‌ی حلی تهران (سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان)