عضو مدرسه حکمرانی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

امیرعباس سپهری عضو مدرسه حکمرانی می‌باشد. وی در گروه اقتصاد بین‌الملل در حال فعالیت است.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
  • اقتصاد بین‌الملل
  • اقتصاد مقاومتی
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد اسلامی