عضو مدرسه حکمرانیدانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
وضعیت این حساب کاربری Approved است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

امیرعباس سپهری عضو مدرسه حکمرانی می‌باشد. وی در گروه اقتصاد بین‌الملل در حال فعالیت است.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
  • اقتصاد بین‌الملل
  • اقتصاد مقاومتی
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد اسلامی