تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادیدانشجوی دکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

احسان محمدزاده در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به اندیشکده ی مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری پیوست. او  فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته ی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری است. مطالعات او در گروه اقتصاد اندیشکده بر محور آثار اقتصادی ‌تنظیم‌گری و جایگاه تنظیم‌گران در کنار دولت است. وی هم‌چنین از سال ۱۳۹۳ در پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری و نوآوری ریاست جمهوری بر روی مسائل پولی-بانکی و هدایت نقدینگی متمرکز است.

  •  دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش مالی و شهری، دانشگاه  اصفهان
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل کارشناسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • آثار اقتصادی تنظیم‌گری
  • اقتصاد مالی
  • اقتصاد پولی بانکی
  • اقتصاد سیاسی