تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

احسان محمدزاده در مرداد ماه سال 1394 به اندیشکده ی مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری پیوست. او  فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته ی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری است. مطالعات او در گروه اقتصاد اندیشکده بر محور آثار اقتصادی ‌تنظیم‌گری و جایگاه تنظیم‌گران در کنار دولت است. وی هم‌چنین از سال 1393 در پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری و نوآوری ریاست جمهوری بر روی مسائل پولی-بانکی و هدایت نقدینگی متمرکز است.

  •  دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش مالی و شهری، دانشگاه  اصفهان
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل کارشناسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • آثار اقتصادی تنظیم‌گری
  • اقتصاد مالی
  • اقتصاد پولی بانکی
  • اقتصاد سیاسی