تحلیلگر کارگروه نظام رسانه دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

آرین ابراهیمی‌نژاد تحلیل‌گر کارگروه نظام رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری است. دوره کارشناسی خود را در رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران به‌عنوان دانشجوی استعداد درخشان به پایان رسانده است. وی در حال حاضر مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه در دانشگاه تهران است. همچنین ایشان از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران بوده و سابقه عضویت و دبیری انجمن علمی ارتباطات را در کارنامه خود دارد.

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • سیاست‌گذاری و حکمرانی رسانه
 • مطالعات فرهنگی
 • حکومت‌مندی
 • سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی
 • ارتباطات و توسعه
 • جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
 • حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
 • کارشناس مدیریت سیما شورای نظارت بر سازمان صداوسیما
 • دبیر انجمن علمی- دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران
 • همکاری پژوهشی با مرکز رسانه‌ای متمم در قالب گزارش‌های تحقیقاتی تحلیل محتوای مطبوعات