منتشر شده
حمزه امیری
مدیر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی دکترای تخصصی علوم شناختی
منتشر شده
محمد محسن مومنی راد
تحلیلگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
منتشر شده
آرین ابراهیمی‌ نژاد
تحلیلگر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
منتشر شده
سینا ضیایی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
محمد سعید تجریشی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
مهدی ثابت بیرجندی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
منتشر شده
محمد امین کرمی نیا
تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
منتشر شده
عزیزالله حاتم‌زاده
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
مرتضی شکری
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
محمد مهدی دهدار
تحلیل‌گر کارگروه مشروعیت سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
منتشر شده
سید مجتبی شهرآئینی
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی کارشناسی‌ ارشد خط‌مشی گذاری عمومی
منتشر شده
محمد عبدالحسین‌زاده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
محمد مهدی جعفریان
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
محمد علی گویا
تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
علی سعد
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منتشر شده
عمادالدین پاینده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی
منتشر شده
محمد رضا کثیری
تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
منتشر شده
سید جمال قریشی
تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی
دانشجوی دکترای فلسفه
منتشر شده
حنانه اکبری
تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانی
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی
منتشر شده
احسان محمدزاده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
امیراحمد ذوالفقاری
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
امیرمحمد تهمتن
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
امین کریمی
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
سیدمحمدصادق امامیان
رئیس هیئت‌مدیره و مشاور اندیشکده
دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی
منتشر شده
امیر عباس سپهری
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
منتشر شده
حسن صادقی
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
منتشر شده
علیرضا سرآبادانی
عضو مدرسه حکمرانی
کارشناسی علوم اقتصادی
منتشر شده
محمد حیدری
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
محمد حسین رحمانی
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
منتشر شده
وحید برسیاه
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
احسان بیگلری
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
منتشر شده
حمید رازانی نظام العلمایی
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد MBA
منتشر شده
صالح عسگری
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره‌وری
منتشر شده
فاطمه حسین‌زاده
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
منتشر شده
دکتر رضا روستاآزاد
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف
منتشر شده
دکتر  سعید سهراب پور
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
منتشر شده
بهرام صلواتی
محقق پسادکترا، مسئول کارگروه بازار کار
دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار
Approved
محمد حسن پور فلاح
مدیر اداری مالی
کارشناسی مهندسی شیمی
منتشر شده
امین محسنی
مدیر انتشارات و ارتباطات بین‌الملل
دکترای اقتصاد
منتشر شده
‌علی مروی
مدیر اندیشکده
دکترای اقتصاد
منتشر شده
سعید عباسیان
مدیر برنامه
پولی ـ بانکی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
سید احسان خاندوزی
مدیر مدرسه حکمرانی
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
منتشر شده
سید مهدی حسینی دولت آبادی
مدیر کارگروه پولی و بانکی
دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
امیر کاظم زاده
مدیر گروه اجتماعی
دانشجوی دکترای علوم سیاسی
منتشر شده
سیدمحمدحسین قریشی
مدیر گروه حکمرانی پایدار
دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی
منتشر شده
پویان رنجبر
مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای مدیریت
منتشر شده
سعید نریمان
مدیر گروه سیاسی
دکترای علوم سیاسی
منتشر شده
مرتضی زمانیان
مدیر گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
داریوش ابوحمزه
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
سید علی روحانی
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
سید غلامحسین حسن‌تاش
مشاور اندیشکده
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
منتشر شده
علی ملکی
مشاور اندیشکده
دکترای مطالعات علم و فناوری
منتشر شده
دکتر کیومرث اشتریان
مشاور اندیشکده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منتشر شده
محمدسعید شادکار
مشاور کارگروه پولی بانکی
دانشجوی دکترای پولی بانکی
منتشر شده
سید رضا میر‌نظامی
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
پسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
منتشر شده
علی سرزعیم
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
محمد‌رضا محمدخانی
مشاور گروه انرژی
معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
منتشر شده
مسعود مقصودی
مشاور گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
منتشر شده
محمد صادق کریمی
مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی
منتشر شده
محمد حسین دهقانی فیروز آبادی
مشاور گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مهدی نوری‌زادگان
مشاوره گروه مطالعات اقتصادی
پسادکتری بهینه‌سازی تصادفی
منتشر شده
ثمانه اکوان
کار‌گروه پارلمان
کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی

همکاران سابق

منتشر شده
ایمان اعیانی
منتشر شده
مهدی انصاری
منتشر شده
سجاد رفیعی
منتشر شده
احمد شربتیان
منتشر شده
علی عابدی
منتشر شده
عباس ملک ثابت
منتشر شده
میثم مهدیار
منتشر شده
زهرا وظیفه
منتشر شده
زهره کریم میان
منتشر شده
مهدی گلدانی

فارغ‌التحصیلان مدرسه حکمرانی

منتشر شده
مهدی اشعری
منتشر شده
علیرضا مهری
منتشر شده
علی نادرشاهی
منتشر شده
سید سجاد پادام