منتشر شده
وحید برسیاه
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
امیر عباس سپهری
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
منتشر شده
محمد محسن مومنی راد
تحلیلگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
منتشر شده
محمد صادق کریمی
مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی
منتشر شده
پویان رنجبر
مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای مدیریت
منتشر شده
سعید نریمان
مدیر گروه سیاسی
دکترای علوم سیاسی
منتشر شده
مرتضی شکری
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
امیرمحمد تهمتن
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
علیرضا سرآبادانی
عضو مدرسه حکمرانی
کارشناسی علوم اقتصادی
منتشر شده
محمدسعید شادکار
مشاور کارگروه پولی بانکی
دانشجوی دکترای پولی بانکی
منتشر شده
سینا ضیایی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
سید احسان خاندوزی
مدیر مدرسه حکمرانی
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
منتشر شده
امین محسنی
مدیر انتشارات و ارتباطات بین‌الملل
دکترای اقتصاد
منتشر شده
عزیزالله حاتم‌زاده
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
احسان بیگلری
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
منتشر شده
آرین ابراهیمی‌ نژاد
تحلیلگر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
منتشر شده
محمد عبدالحسین‌زاده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
بهرام صلواتی
محقق پسادکترا، مسئول کارگروه بازار کار
دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار
منتشر شده
مهدی ثابت بیرجندی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
منتشر شده
محمد حسن پور فلاح
مدیر اداری مالی
کارشناسی مهندسی شیمی
منتشر شده
امیراحمد ذوالفقاری
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
صالح عسگری
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره‌وری
منتشر شده
محمد حسین دهقانی فیروز آبادی
مشاور گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
حمید رازانی نظام العلمایی
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد MBA
منتشر شده
علی ملکی
مشاور اندیشکده
دکترای مطالعات علم و فناوری
منتشر شده
امیر کاظم زاده
مدیر گروه اجتماعی
دانشجوی دکترای علوم سیاسی
منتشر شده
حسن صادقی
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
Approved
علی سرزعیم
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
محمد حسین رحمانی
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
منتشر شده
دکتر کیومرث اشتریان
مشاور اندیشکده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منتشر شده
مرتضی زمانیان
مدیر گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
داریوش ابوحمزه
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
ثمانه اکوان
کار‌گروه پارلمان
کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی
منتشر شده
‌علی مروی
مدیر اندیشکده
دکترای اقتصاد
منتشر شده
دکتر  سعید سهراب پور
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
منتشر شده
فاطمه حسین‌زاده
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
منتشر شده
حمزه امیری
مدیر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی دکترای تخصصی علوم شناختی
منتشر شده
مسعود مقصودی
مشاور گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
منتشر شده
دکتر رضا روستاآزاد
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف
منتشر شده
محمد حیدری
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
محمد مهدی دهدار
تحلیل‌گر کارگروه مشروعیت سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
منتشر شده
علی سعد
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منتشر شده
سید غلامحسین حسن‌تاش
مشاور اندیشکده
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
منتشر شده
عمادالدین پاینده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی
منتشر شده
سید جمال قریشی
تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی
دانشجوی دکترای فلسفه
منتشر شده
محمد‌رضا محمدخانی
مشاور گروه انرژی
معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
منتشر شده
محمد امین کرمی نیا
تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
منتشر شده
احسان محمدزاده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
سید علی روحانی
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
حنانه اکبری
تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانی
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی
منتشر شده
محمد مهدی جعفریان
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
Approved
سید رضا میر‌نظامی
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
پسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
منتشر شده
محمد رضا کثیری
تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
منتشر شده
امین کریمی
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
سیدمحمدصادق امامیان
رئیس هیئت‌مدیره و مشاور اندیشکده
دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی
منتشر شده
محمد سعید تجریشی
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
مهدی زینالو
تحلیل‌گر گروه پارلمان
دانشجوی دکترای خط‌‌‌‌‌مشی‌گذاری عمومی
منتشر شده
سیدمحمدحسین قریشی
مدیر گروه حکمرانی پایدار
دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی
منتشر شده
مهدی نوری‌زادگان
مشاوره گروه مطالعات اقتصادی
پسادکتری بهینه‌سازی تصادفی
منتشر شده
سید مهدی حسینی دولت آبادی
مدیر کارگروه پولی و بانکی
دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
سعید مجرایی
منتشر شده
سعید عباسیان
تحلیل‌گر کار‌گروه پولی و بانکی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
سید مجتبی شهرآئینی
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی کارشناسی‌ ارشد خط‌مشی گذاری عمومی
Approved
محمد علی گویا
تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد

همکاران سابق

فارغ‌التحصیلان مدرسه حکمرانی

منتشر شده
مهدی اشعری
منتشر شده
علیرضا مهری
منتشر شده
علی نادرشاهی
منتشر شده
سید سجاد پادام