تکمیل مواردی که با علامت * مشخص‌شده‌اند، الزامی است. بدیهی است که تکمیل موارد دیگر، منجر به ارزیابی دقیق تر میگردد.

  • Section

 

Fieldset

     

    Verification