هشتمین جلسه از جلسات ارائه‌کده – ۲۶ دی ۱۳۹۶

هشتمین جلسه از سلسله جلسات ارائه‌کده با ارائه جناب آقای زینالو و با موضوع بررسی الزامات پیشینی قانون‌گذاری در کشور امریکا تشکیل و برگزار شد.

در این جلسه ساختار سیاسی و روند قانون‌گذاری در کشور امریکا به‌صورت دقیق تبیین گردید. پس‌ازآن حاضرین در جلسه به‌نقد قالب و شیوه ارائه پرداختند و موضوع و اهداف تحقیق نیز موردنقد و بررسی قرار گرفت.

همچنین به سؤالات و ابهامات مخاطبین پیرامون فرایند قانون‌گذاری و قواعد حاکم بر مجالس امریکا و سایر بخش‌های مرتبط نیز پاسخ داده شد.

چهارمین جلسه از جلسات ‌ارائه‌کده – ۷ شهریور ۱۳۹۶

چهارمین جلسه از سلسله جلسات ارائه کده به‌منظور بررسی ارائه‌های اعضا و در جهت بهبود کیفی آثار و انتقال تجربیات به دیگر اعضا برگزار شد.

جلسه با ارائه آقای دکتر زمانیان آغاز گشت. موضوع اصلی این ارائه بحث خلق پول و دغدغه اصلی آن توجه دادن سیاست‌گذار به بحران‌های ناشی از آن بود. ایشان در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه به ارائه بحث خود پرداختند. در این جلسه سعی شد تا روند تأثیرگذاری سیاستی از یک‌سو و تجربه ارائه نزد سیاست‌گذار از سوی دیگر به مخاطبان انتقال یابد.

جلسه با این رویکرد و با پرسش حاضرین و بیان نظرات ادامه یافته و با پاسخ‌های جناب زمانیان پایان یافت.

دوازدهمین جلسه آموزشی داخلی: کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء مهارتی تحلیلگران اندیشکده در فروردین‌ماه ۹۶ و با عنوان کارگاه مهارت ژورنالیست در محل موسسه همشهری برگزار شد.

مدرس کارگاه جناب آقای دکتر نمکدوست از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری بودند.

جلسه با تشریح کارکرد ژورنالیست در حوزه تحلیلگری و ویژگی‌ها و مهارت‌های موردنیاز آن آغاز شد. در ادامه ایشان به بیان اصول کلی یک نوشته ژورنالیستی مطلوب و جذاب اشاره کردند و با مثال‌هایی به تشریح مطالب پرداختند. پرسش‌های تحلیلگران و پاسخ‌های ارزنده جناب آقای دکتر نمک دوست که در طول جلسه نیز بخشی مفید دیگری از جلسه را تشکیل داد.

جلسه نقد و بررسی ارائه‌ها با عنوان ارائه کده

به لطف خدا و باهمت و مشارکت همکاران ارجمند امروز اولین جلسه از سلسله نشست‌های” ارائه کده “باهدف نقد و بررسی و ارتقاء ارائه‌های عزیزان برگزار شد. همچنین این نشست عرصه‌ای برای تبادل آرا و تجربیات و زمینه‌ای برای مدیریت دانش است.

طی جلسه آقایان کثیری و محمد زاده مطالب خود را ارائه داده و سپس حاضرین نقد و پیشنهادهای خود را جهت بهبود مطالب به لحاظ قالب و محتوا عنوان نمودند.

در این میان، مدیران محترم گروه‌ها به بیان تجربیات شخصی خود از ارائه‌ها و جلساتی که با سیاست‌گذاران و مسئولین داشتند، پرداختند؛ که حاصل این فضای تعاملی یک بستر مناسب برای انتقال و تسهیم تجربیات و دانش تولیدشده بین همکاران شده است.

گفتنی است که در این جلسه مدیران محترم گروه آقایان مهندس رنجبر، دکتر نریمان، دکتر قریشی و دکتر مرتضی زمانیان حضور پویا و اثربخشی داشتند و حضور ایشان عاملی برای ریشه‌یابی بعضی از مشکلات و ارائهٔ سازوکارهای بهبود گشت.

یازدهمین جلسه آموزشی داخلی: کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر (جلسه دوم)

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در دی‌ماه ۹۵ برگزار شد. این جلسه، جلسه دوم از کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر بود.

مدرس کارگاه جناب آقای رضا غیابی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی و استاد مهارت ارائه در مجموعه تدکس تهران بودند.

کارگاه با ارائه اعضا و نقد و بررسی آن توسط همه حاضرین آغاز گردید و مدرس به بیان نکات تکمیلی و راهکارهای بهبود ارائه موجود می‌پرداختند در این بخش سعی شد تا با همکاری اعضا فضای یک جلسه رسمی و اتفاقات موجود در آن شبیه‌سازی شود.

در قسمت دوم استاد برای تمرین مدیریت زمان یک ارائه به‌عنوان نمونه اجرا کردند و در ادامه دوستان به تمرین آن اجرا با موضوع واحد و ارائه در بازه زمانی کوتاه (۵ دقیقه) پرداختند؛ و جلسه با پرسش و پاسخ و رفع ابهامات اعضا ادامه پیدا کرد.

در پایان کارگاه برای بهبود و تعالی فرایند آموزشی برگه‌های نظرسنجی بین اعضا توزیع گردید.

دهمین جلسه آموزشی داخلی: کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر

دهمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در دی‌ماه ۹۵ برگزار شد. این جلسه، جلسه اول از کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر بود.

مدرس کارگاه جناب آقای رضا غیابی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی و استاد مهارت ارائه در مجموعه تدکس تهران بودند.

جلسه با ارائه خلاصه یکی از اعضا آغازشده و در پی آن مبانی یک ارائه مؤثر شرح داده شد و فعالیت اعضا موردنقد و بررسی قرار گرفت.

 در ادامه به شیوه صحیح طرح مسائل برای ایجاد بالاترین اثرگذاری پرداخته شد و جلسه با بررسی نمونه‌های مثالی از ارائه در قالب فایل‌های متنی و یا خلاصه ادامه پیدا کرد.

در بخش دوم کلاس، ارائه یکی دیگر از اعضا موردبررسی قرارگرفته و همچنین قواعد ظاهری فرد ارائه‌دهنده و ویژگی‌های فایل ارائه تشریح گردید.

در پایان جلسه از اعضای حاضر خواسته شد تا به‌عنوان تمرین برای جلسه آتی یک نمونه ارائه کوتاه آماده کنند.

 به‌منظور ارتقاء سطح کیفی جلسات آموزشی، در انتهای جلسه برگه‌های نظرسنجی از افراد حاضر در کارگاه جمع‌آوری شد.

نهمین جلسه آموزشی داخلی: کارگاه مصورسازی علم و مرور ادبیات مبتنی بر داده‌کاوی

نهمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در آذرماه ۹۵ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

مدرس کارگاه جناب آقای مهندس احمد شربتیان از تحلیلگران ارجمند اندیشکده بودند.

ابتدا روش‌های سنتی تحقیق تشریح شد. سپس با معرفی نرم‌افزارهای مناسب جهت جستجوی مقالات مرتبط و نظم دهی به آرشیو اطلاعات جلسه ادامه پیدا کرد. در این قسمت استفاده از نرم‌افزارهای Mendeley و Docear آموزش داده شد.

در ادامه، مبحث علم‌سنجی موردبررسی قرار گرفت و به‌وسیله نرم‌افزار VOSviewer و استفاده از پایگاه داده Scopus به شیوه‌های داده‌کاوی و استخراج مطالب پرداخته شد. همچنین روش‌های تحلیل و یافتن خواستگاه و نویسندگان اصلی با استفاده از مصورسازی داده‌ها توسط نرم‌افزار آموزش داده شد.

به‌منظور ارتقاء سطح کیفی جلسات آموزشی، در انتهای جلسه برگه‌های نظرسنجی از افراد حاضر در کارگاه جمع‌آوری شد.

هشتمین جلسه آموزشی داخلی: شیوایی قلم ۲

هشتمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در مهرماه ۹۵ برگزار شد. این جلسه، دومین جلسه از سری جلسات کارگاهی “شیوایی قلم” می‌باشد.

آقای دکتر رضوانی دارای دکترای ادبیات هستند. در دانشگاه امام صادق (ع) به تدریس می‌پردازند. همچنین این شاعر و نویسنده ادبی تحلیلی سابقه همکاری با موسسه مطالعات خاورمیانه را دارا می‌باشد.

در انتهای جلسه گذشته قرار بر این شد تا تحلیلگران نامه‌ای اداری خطاب به یک‌نهاد مشخص برای یک هدف خاص بنویسند تا بررسی شود. ایشان در ابتدای جلسه به بررسی تمرین جلسه قبل پرداختند و نامه‌های نوشته‌شده را طی یک فرایند آموزشی نقد و تصحیح کردند.

در ادامه ایشان به‌نقد و مرورگری بعضی محصولات اندیشکده در حضور تحلیلگران پرداختند. در این شیوه کارگاهی به مشکلات رایج در محصولات پرداخته شد.

در حین کارگاه، تحلیلگران با توجه به نکات آقای دکتر رضوانی در فرایند نقد و تصحیح متون شرکت داده می‌شدند که باعث ارتقاء ایشان می‌گردید.

هفتمین جلسه آموزشی داخلی: شیوایی قلم

هفتمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در مهرماه ۹۵ برگزار گردید. در این جلسه که جلسه اول از سری جلسات کارگاهی “شیوایی قلم” می‌باشد، آقای دکتر رضوانی به ارائه مطالبی مقدماتی پیرامون شیوایی قلم و مشکلات رایج آن پرداختند.

آقای دکتر رضوانی دارای دکترای ادبیات هستند. در دانشگاه امام صادق (ع) به تدریس می‌پردازند. همچنین این شاعر و نویسنده ادبی تحلیلی سابقه همکاری با موسسه مطالعات خاورمیانه را دارا می‌باشد.

ایشان در ابتدای جلسه مشکلات شیوایی قلم را به دودسته مشکلات مربوط با کلمه و مشکلات مربوط به کلام تقسیم‌بندی کردند. سپس در ادامه، موارد مربوط به هر دسته را با ذکر مثال و پرسش و پاسخ توضیح دادند.

همچنین ایشان تأکید فراوانی روی تمرین، تمرین و تمرین مستمر برای ارتقاء قلم کردند و فرمودند که بدون تمرین، قلم کسی ارتقاء پیدا نخواهد کرد، هرچند که در کلاس‌های فراوان شرکت کند.

در طول جلسه تحلیلگران سؤالات خود را می‌پرسیدند و مدیران گروه‌ها هم نکاتی با توجه تجربیات خود بیان می‌کردن که برای باقی افراد قابل‌استفاده بود.

قرار بر این شد تا آقای دکتر رضوانی در جلسه آتی با توجه به گزارش‌های تولیدشده در اندیشکده مشکلات ذکرشده را به‌صورت کارگاهی بررسی کنند و به تصحیح آن‌ها و ارتقاء قلم تحلیلگران بپردازند.

در انتهای جلسه یک تمرین به تحلیلگران داده شد که تا جلسه بعد به آن بپردازند تا در جلسه آتی به آن بپردازیم.

کارگاه آشنایی با سیاست‌گذاری برای طلاب و اساتید حوزه دانشجویی شریف

به‌منظور آشنایی طلاب و روحانیون فعال در حوزه دانشجویی شریف با مباحث و موضوعات سیاست‌گذاری، چندین جلسه ارائه و همفکری در مورد سیاست‌گذاری کلان در محل اندیشکده و ساختمان حوزه برگزار شد. در این جلسات که با حضور آقایان امامیان، ملکی، مروی، قریشی و مؤمنی راد از طرف اندیشکده و جمعی از طلاب، روحانیون و اساتید حوزه از جمله حجج الاسلام فلاح، بهرامی، قمی، جلالی، وظیفه عالی برگزار شد. موضوعات و رویکردهای مطرح در ادبیات سیاست‌گذاری ارائه و موردبحث و بررسی قرار گرفت. این سلسله جلسات از اواخر ماه مبارک رمضان آغاز شد و تا بعد از ماه مبارک ادامه داشت.

پنجمین جلسه آموزشی داخلی: آشنایی با اندیشکده ها و کارکردهای آن‌ها در سیاست‌گذاری

پنجمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی اندیشکده به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در ۲۲ تیرماه ۹۵ برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر امامیان که مدیریت اندیشکده را بر عهده‌دارند به معرفی “اندیشکده‌ها”، کارکرد و سازوکارهای آن‌ها پرداختند.

در ابتدای جلسه ایشان تعاریف و کارکردهای اندیشکده‌ها در دنیا را بیان کردند و در ادامه به انواع دسته‌بندی‌های اندیشکده‌ها و خصوصیات و وجوه متمایز هر یک اشاره نمودند، هم‌چنین به‌صورت مختصر سازوکارهایی که اندیشکده‌های مطرح دنیا برای اثرگذاری‌های سیاستی دنبال می‌کنند موردبررسی قرار گرفت.

چهارمین جلسه آموزشی داخلی : تحلیل سیستمی و نگاشت نهادی

چهارمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در ۱۸ خردادماه ۹۵ برگزار شد.

این جلسه با ارائه دکتر مصطفی زمانیان، مدیر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده برگزار گردید که چندین سال تجربه فعالیت‌های مشاوره مدیریت، برنامه‌ریزی راهبردی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف در کشور را در کارنامهٔ خود دارند و تجربیات گران‌بهایی در این عرصه اندوخته‌اند. ایشان در این کارگاه آمورشی علاوه بر ارائه مدل تحلیل سیستمی برای مباحث سیاست‌گذاری و سیاست پژوهی به‌طور مختصر به چند مورد کاوی نیز با توجه تجربیات خود پرداختند.

ایشان بر این نکته تأکید داشتند که برای ورود به مسائل سیاستی باید ماهیت سیستمی هر پدیده را جستجو و کشف نمود و برای این کار باید از دو ابزار نگاشت نهادی و نگاشت کارکردی استفاده نمود. علاوه بر استفاده از این دو ابزار، برای کسب نگاه سیستمی جامع‌تر نیاز است تا نگاه جامعی در همهٔ حوزه‌های دانشی نسبت به پدیدهٔ موردبررسی داشته باشیم و لذا نیازی نیست که برای شناخت ابعاد پدیده، خیلی درگیر وضعیت فعلی پدیده شویم.

آنچه در مطالعات و تحلیل‌های سیستمی اهمیت دارد، احصای جامع کارکردهای سیستم موردمطالعه است لذا نگاشت نهادی یا همان نگاشت ساختاری در این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. این نوع نگاشت کاملاً static است و نگاه فرآیندی به سیستم ندارد و صرفاً به احصای فعالیت و عوامل فعالیت می‌پردازد.

نکتهٔ قابل‌توجه در مورد مطالعات سیستمی این است که این مطالعات در مرحلهٔ شناسایی و تشخیص مورداستفاده قرار می‌گیرد و نه در مرحلهٔ تجویز. در واقع این مطالعات باید افزون بر دیگر مطالعات پیشینی برای شناخت سیستم انجام گیرد و البته باید حاکم بر دیگر مطالعات پیشینی از جمله مطالعات تطبیقی، مطاحبه با خبرگان، بررسی اسناد بالادستی، روند تاریخی و … باشد تا اثربخشی خود را به نمایش بگذارد.

آنچه در مطالعات سیستمی مرکز ثقل است اثربخشی است و نه کارآمدی. در واقع می‌توان تفاوت تمرکز فعالیت‌های مهندسی صنایع و سیاست‌گذاری را در این نکته جست‌وجو کرد که مهندسین صنایع متمرکز بر کارآمدی هستند ولی سیاست‌گذاران بر اثربخشی تمرکز دارند. مهندسین صنایع روی فرآیند (Process) کار می‌کنند درصورتی‌که سیاست‌گذاران بر خروجی‌های (Outcome) سیستم متمرکز هستند.

New Microsoft PowerPoint Presentation

در انتهای جلسه ایشان پرسش‌های تحلیلگران اندیشکده پاسخ دادند و به تفاوت تحلیل سیستمی با system dynamics پرداختند.

سومین جلسه آموزشی داخلی: ملزومات یک ارائه اثرگذار

سومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در محل اندیشکده برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر مروی که مدیریت گروه اقتصاد سیاسی را هم بر عهده دارند به تشریح “ملزومات یک ارائه اثرگذار” پرداختند. ابتدا به دسته‌بندی و طیف‌بندی مخاطبین پرداخته شد. سپس کارکردهای مورد انتظار هر  طیف مشخص گشت.

در ادامه به ملزومات شکلی ارائه و وجوه تمایز محتوایی یک ارائه اثرگذار پرداخته شد.

اولین جلسه آموزشی داخلی: “خلاصه سیاستی چیست؟” و “اصول یک نوشته سیاستی مطلوب”

اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در ۱۸ اسفندماه ۹۴ برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر مرتضی زمانیان، مدیریت گروه مطالعات اقتصادی، به تشریح “خصوصیات و اصول یک نوشته سیاستی مطلوب” و آقای دکتر سعید نریمان، مدیریت گروه سیاسی اجتماعی، به تشریح قالب ” خلاصه سیاستی” پرداختند.

در ابتدای جلسه دکتر زمانیان به خصوصیات کلی یک نوشته مناسب و گیرا ازجمله در نظر گرفتن مخاطب، عنوان مناسب و جذاب و همچنین به خصوصیات یک متن گیرا و اثرگذار اشاره کردند. به‌منظور دقیق‌تر شدن و کاربردی‌تر شدن بحث، از نقد برخی خروجی‌های متنی تحلیلگران اندیشکده استفاده شد. در طول جلسه، دکتر زمانیان به پرسش‌های تحلیل گران پاسخ دادند.

در ادامه جلسه دکتر نریمان به تشریح قالب ” خلاصه سیاستی” و اجزاء یک خلاصه سیاستی استاندارد پرداختند.