بلاک‌چین، پایانی بر کلاه‌برداری علمی

کارگزاران سیاست‌گذاری

سلامت دیجیتال؛ چگونه بلاک­چین انقلابی در هوشمندسازی اقتصاد پدید آورد؟

ارائه و سخنرانی آقای محمدرضا کثیری در پنجمین کنفرانس راهبردی نفت و نیرو

گزارش حکمرانی در عمل ۷۱: سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش حکمرانی در عمل ۷۲: الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

گزارش هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

مکانیسم کنترل کسری بودجه

داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی