گزارش دومین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

دومین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۱۲ تیر در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای امیرمحمد تهمتن در ابتدا یک برنامه از طرح درس در دو جلسه آینده ارائه دادند. درواقع سؤال مطرح‌شده این است که آیا انسان‌ها بر اساس آنچه رفتار عقلانی در اقتصاد مرسوم نامیده می‌شود انتخاب می‌کنند؟

ازاین‌رو برنامه جلسه حاضر تبیین رفتار عقلانی در اقتصاد مرسوم و برنامه جلسه بعد بررسی این نگاه از منظر رویکرد رفتاری و ضعف آن بیان شد.

سرفصل‌های مربوط در این دو جلسه به شرح زیر گردید:

سیاست‌گذاری عومی جلسه دوم

در شروع این جلسه درباره اینکه تصمیم عقلانی به چه معناست و علم اقتصاد انواع تصمیم‌ها (ازجمله تصمیم‌گیری ایستا، تصمیم‌گیری بین دوره‌ای و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت) را چگونه الگوسازی می‌کند، مطالبی بیان شد.

به‌طور مشخص، عقلانیت به معنای کامل بودن و تعدی داشتن رابطه ترجیحات فرد تعریف‌شده است به این معنا که اگر فردی گزینه A را به گزینه B و گزینه B را به گزینه C ترجیح داد، آنگاه اگر او عقلانی باشد، باید حتماً گزینه A را به گزینه C ترجیح دهد.

همچنین در ادامه جلسه رابطه میان انتخاب، ترجیحات و مطلوبیت به‌طور کامل تبیین گردید و مقدماتی از Prospect theory گفته شد، اما تدقیق در این مورد و بیان برخی از قواعد سرانگشتی که انسان‌ها در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند به جلسه بعد موکول گردید.

در انتها نیز پرسشنامه‌ای برای بررسی برخی از ابعاد تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان توزیع شد.0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.